Välkommen till Sun Tan Umeå

Drop in Solarium                         

Entren kan öppnas med App
mellan 06:00-22:00 alla dagar

suntan teg
Riksvägen 2 Umeå

Sun Tan Öst
Hamrinsvägen 2 Umeå


Har ni frågor Ring 070-5695051
Maria eller Lars 070-6406690

18år